Ur arkivet

På denna sida publiceras då och då godsaker som kommunarkivarie Anneli Brattgård vill dela med sig av.

Kommunarkivet - Ekerö kommun 

Ekerö kommunarkiv finns till för att värna om vårt gemensamma kulturarv och för att du ska kunna ta del av kommunala beslut och andra handlingar.

Kommunarkivarien har till uppgift att vårda och skydda de handlingar som ska bevaras i den kommunala verksamheten. Ett antal lagar styr arkiveringen i en kommun.
Exempel på dessa är:

Offentlighetsprincipen
Arkivlagen
Offentlighets- och Sekretesslagen

Offentlighetsprincipen, som återfinns i grundlagen Tryckfrihetsförordningen, reglerar din rätt till insyn i myndigheters arbete. Den talar om att handlingar som kommer in till, eller upprättas i myndigheten är allmänna handlingar. Dessa handlingar har du rätt att ta del av utan att myndigheten får efterforska varför du har intresse av dem eller vem du är.

Myndigheten har alltid skyldighet att bedöma om uppgifterna i handlingen måste skyddas enligt sekretesslagen. Sådana uppgifter kan man inte ta del av om man inte har särskilda skäl för detta, exempelvis att uppgifterna gäller dig själv eller för forskning.

Arkivlagen beskriver hur man ska bevara och skydda arkiven och att arkiven också har skyldighet att tänka på det historiska perspektivet då man avgör vilka handlingar som ska bevaras.

I arkivet finns många handlingar som du själv kan forska i. Eftersom arkivhandlingar alltid är original så måste forskningen göras på plats i kommunhuset. Du får hjälp att komma igång och att söka efter de handlingar som rör ditt forskningsområde.

Om du vill besöka arkivet ring gärna och beställ en tid hos arkivarien.

/Anneli Brattgård

Bild på en gammal låda

Artiklar ur arkivet

 1. En okunnig barnmorska

  Written by: Anneli Brattgård

  Skrivelsen till Färentuna kommunalnämnd 1881 kräver att man säger upp hustrun Johansson som inte klarar av sitt uppdrag som traktens barnmorska.

 2. Vem var arbetskarlen Anders Pettersson?

  Written by: Anneli Brattgård

  Historien är full av människor som tagit plats och lämnat spår som finns kvar i generation efter generation. Men så finns de som dyker upp och försvinner lika diskret som ett andetag. Vem var arbetskalen Anders Petterson?

 3. Priset för en semla

  Written by: Anneli Brattgård

  Snart infaller fettisdagen och man kan fundera över vad en normalsemla kostar idag.