Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för bibliotekets webbplats

Biblioteket i Ekerö kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur Ekerö Bibliotek uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Ekerö Bibliotek som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till bibiliotek@ekero.se eller kontakta oss på telefon 08-124 573 01. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du fyller i formuläret till höger så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Vi arbetar kontinuerligt med att skriva begripligt språk på webbplatsen.

Oskäligt betungande anpassning

Ekerö Bibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Information från externa tjänster som visas i Saga kan sakna rätt språkkod eller markering av citat. (WCAG A 3.1.2, WCAG AA 1.3.1)
  • Det saknas roller för vissa av webbplatsens delar (WCAG A 2.4.1)
  • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)

Motivering: Leverantören utför inte längre omprogrammering eller teknisk utveckling av Ekerö biblioteks webblösning CSL Saga.

Hur vi testat webbplatsen

Leverantören har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. Vi har uppskattat den tekniska tillgängligheten utan granskning.

Ekerö Biblioteks webb publicerades den 04 April, 2017.

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 februari, 2021.

Förbättringar för tillgänglighet