Taynikma 2 - Råttorna

Koto måste rädda människor från den onda människoråttan List


 Person: Det handlar om Koto och Mäster Gecko dom är bra personer.

 Plats: allt är på hittat

 Problem: Koto måste rädda mäniskor från List. List är en mäniskoråtta som är ond.
 

Boken är: Spännande, Rolig, Lätt, Magisk
 

jag tycker såhär om boken!: Den är bra för att den är magisk och spännande

Audience:

Tags:

Review by: Elev Färentuna åk 2, 9 år Tuesday, May 31, 2016