Välkommen Tango

På Central Park Zoo lever många olika djur med sina familjer. Här finns bland annat kattbjörnsfamiljer, paddfamiljer och apfamiljer, och i pingvinhuset finner vi pingvinerna. Bland dessa finns Roy och Silo som ständigt är tillsammans.

Roy och Silo stryker sina halsar mot varandras, bugar mot varandra och simmar tillsammans, som alla andra pingvinpar. De bygger också ett bo av stenar som de andra pingvinparen, men något ägg förmår de inte att lägga i mitten av boet. För de är ju ändå inte som de andra pingvinparen. De är två pojkar, medan de andra paren är en pojke och en flicka. Roy och Silo lägger en sten i mitten av boet och ruvar på det istället, och de ruvar, men ingen fågelunge kan kläckas ur en sten. Deras skötare vill hjälpa dem på traven och lägger därför ett ägg som behöver tas om hand i deras bo. Roy och Silo ruvar och denna gång kläcks en liten pingvinbebis, som får namnet Tango.

Boken om Roy och Silo vilar på den sanna berättelsen om ett par hakremspingviner som bor på Central Park Zoo. Tango är deras enda unge.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Åsa - Stenhamra den 29 januari 2013