Taynikma 2 - Råttorna

Koto måste rädda människor från den onda människoråttan List


 Person: Det handlar om Koto och Mäster Gecko dom är bra personer.

 Plats: allt är på hittat

 Problem: Koto måste rädda mäniskor från List. List är en mäniskoråtta som är ond.
 

Boken är: Spännande, Rolig, Lätt, Magisk
 

jag tycker såhär om boken!: Den är bra för att den är magisk och spännande

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Elev Färentuna åk 2, 9 år den 31 maj 2016