Det nya Afrika

Erika Bjerström vill ge en mer nyanserad bild av Afrika.

En av tre europeiska ungdomar tror att Afrika är ett land. Afrika har många länder med skilda kulturer och språk, religioner och ekonomiska förutsättningar.
Hon menar att verkligheten i Afrika är att tragik kan existera sida vid sida med framsteg. Hon berättar om varför det börjar gå bättre för en del länder i Afrika

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Agneta - Ekerö centrum den 20 februari 2014