Sagolördag med sagostund

Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

14 mars lördag 2020
14 mars lördag 2020
2020-03-14 till 2020-03-14.
Plats Biblioteket i Ekerö centrum
Målgrupp:

Kl. 13.00 blir det saga på sagomattan, vi flyger ut i sagans värld och hälsar på både prinsar och prinsessor. Sagopyssel hela dagen

Sagolördag med sagostund och sagopyssel.
Hela lördagen är det sagolördag med sagopyssel vid stora pysselbordet.
Kl. 13.00 är det sagostund på sagomattan för barn från ungefär 3 år. Småsyskon får också vara med.
Efter sagostunden kan man fortsätta att sagopyssla.