Styrdokument

Här samlar vi alla de styrdokument som är gemensamma för skolbiblioteken i Ekerö kommun.

Skolbibliotekariernas uppdragsbeskrivning

Läsfrämjandeplan

På skolorna arbetar vi läsfrämjande på olika sätt utifrån skolornas behov. Planen beskriver våra gemensamma mål och några exempel på läsfrämjande verksamhet.

MIK-plan

MIK (Medie- och informationskunnighet) är ett vitt begrepp som handlar om att lära sig förstå och kunna använda de olika medier som finns i dagens samhälle. Begreppet innefattar många olika kompetenser som exempelvis sökstrategier vid informationssökning, källkritik och förmåga att analysera information och tänka kritiskt.

Skolbibliotekarierna i kommunen har tagit fram gemensamma mål inom MIK som presenteras i planen.

Biblioteksplan 2019 -2023

Skolbiblioteken som resurs finns beskrivet i Ekerö kommuns biblioteksplan.