Skuggorna vänder tillbaka

Det har hunnit bli april och det är ljust nästan dygnet runt. I Hammerfest finns det planer på att göra staden till en arktisk morsvarighet till Dubai. Att det finns rika oljefyndigheter i havet vet man, det gäller bara att få upp den. Men samerna och deras traditionella livsstil lägger hinder i vägen.

Under en flytt av renar över ett sund sker flera tragedier samtidigt. Renarna som ska simma över sundet, råkar plötsligt i panik och en renskötare faller överbord och drunknar. Kort därefter hittas en lokalpolitiker död vid en klippa. Renpoliserna Klemet Nango och Nina Hansen leder utredningen. Konflikterna mellan renägare och den övriga befolkningen i staden trappas upp.

Audience:

Tags:

Review by: Annika Einarsson, bibliotekarie Monday, April 10, 2017