Skaffa bibliotekskort

Biblioteket behandlar personuppgifter om dig i syfte att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, samt för att kunna kontakta dig om du inte lämnat dem i tid eller meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning.

De uppgifter vi sparar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer samt i vissa fall namn och födelsedatum på barn som du är vårdnadshavare för. För minderåriga lagras i vissa fall information om namn och födelsedatum på vårdnadshavare i syfte att till vårdnadshavare skicka räkning på av barn ej återlämnat material. Uppgifterna används ej till andra ändamål än som ovan angetts.

För att kunna nyttja bibliotekets tjänster behöver du ge ditt godkännande till att vi lagrar dessa uppgifter om dig. Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i låntagaregistret, denna information kan fås som en utskrift. Du har också rätt att, efter att lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade, få dina personuppgifter raderade inom 30 dagar från begäran. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här:

GDPR

Du behöver även godkänna bibliotekets låneregler som du kan läsa om här:

Låneregler

Fyll sedan i dina uppgifter i formuläret nedan

PIN-kod är en fyrsiffrig kod som du väljer själv 

Ta sedan legitimation och kom till biblioteket och hämta ditt kort

Biblioteket är för alla

Om du är papperslös kan du lämna fältet för personnummer tomt.

Eller så kan du komma direkt till biblioteket så hjälper vi dig.

Bibliotekskort för dig under 18

Om du är under 18 år kan du komma hit med din vårdnadshavare som behöver legitimera sig. Sen kan du få ditt kort.

Ansök om lånekort

Låneregler