Priset för en semla

Snart infaller fettisdagen och man kan fundera över vad en normalsemla kostar idag.

Statens jordbruksnämnd cirkulär för 1952 talar mycket tydligt om vad en semla ska kosta. Dessutom om mandelmassan ska vara i bit eller upplöst i grädden. Här finns också tydliga regler för hur mycket en semla ska väga.

Priserna varier mellan olika prisområden, och det verkar vara billigare att äta en stor semla utanför storstadsområdena.

Idag skulle det blir ett mycket långt cirkulär där både wienersemlor, saffranssemlor, chokladsemlor och alla andra nya varianter ska med. Och hur skulle normalpriset se ut för en wrapsemla?

Observera också att det gäller olika regler för om restaurang som serverar semla har utskänkningstillstånd eller inte (punkt 6).

/Anneli

arkivdokument med regler för prissättning av semlor
dokument ur arkivet angående kostnad för semor

 

Statens jordbruksnämnds cirkulär
1952 Nr 3-4

Tillfälliga bestämmelser om normalpriser på semlor.

Statens jordbruksnämnd har i samråd med statens priskontrollnämnd fastställt särskilda normalpriser på semlor att gälla under tiden den 28 januari – den 30 april 1952.
1 För semlor av deg, innehållande minst 3 hektogram fett per liter degvätska och med fyllning av mandelmassa i hel bit, skola gälla följande normalpriser:

 

  Öre per styck för bröd,
  som i ofyllt skick väger
  32,5 gram  65 gram

i tredje prisområdet  19  34
i riket i övrigt  19  322. För semlor av deg, innehållande minst 3 hektogram fett per liter degvätska och med fyllning av grädde, i vilken mandelmassa upplösts, skola gälla följande normalpriser: 
 
  Öre per styck för bröd,
  som i ofyllt skick väger
  32,5 gram  65 gram

i tredje prisområdet  17  32
i riket i övrigt  17  30

3. För semlor av det, vari inkavlats minst 12 hektogram fett per liter degvätska, och med fyllning av mandelmassa i hel bit utgör normalpriset i hela landet 27 öre per styck för bröd, som i ofyllt skick väga 32 gram.
4. För semlor av det, vari inkavlats minst 12 hektogram fett per liter degvätska, och med fyllning av grädde, i vilken mandelmassa upplösts, utgör normalpriset i hela landet 25 öre styck för bröd, som i ofyllt skick väga 32 gram.
5. För sådana semlor, som icke avses i någon av punkterna 1-4 ovan gälla de för mjukt kaffebröd av B-, C- eller D-typ fastställda normalpriserna med ett tillägg av 1 öre styck för bröd, som väger 32,5 gram eller 65 gram.
Anm. Normalpriserna för mjukt kaffebröd återfinnas i jordbruksnämndens cirkulär nr 77/1951.
6. Vid servering av fyllda semlor på näringsställen (dock ej på restaurang som med rätt till utskänkning av spritdrycker) skola gälla normalpriser, som överstiga de ovan angivna med 2 öre för bröd, som i ofyllt skick väga 32,5 gram, och med 3 öre för bröd, som i ofyllt skick väga 65 gram. Härifrån undantagna sådana semlor , som tillsammans med mjölk serveras i samband med måltid, För sådan maträtt gälla bestämmelserna om allmänt prisstopp.
Anm. Vid servering av semlor på näringsställe med spriträttigheter gälla inga normalprisbestämmelser. Ej heller bestämmelserna om allmänt prisstopp gälla vid sådan servering.


Stockholm den 22 januari 1952.


 

 

 


 

Audience:

Tags:

Written by: Anneli Brattgård Friday, January 15, 2016