Låneregler

Bibliotekskort

För att låna och använda vissa av bibliotekets tjänster måste man registrera sig som låntagare på biblioteket. Barn under 13 år måste ha målsmans underskrift/godkännande, samt att målsman följer med och legitimerar sig när kortet hämtas ut. Ungdomar mellan 13 och 18 kan registrera sig utan att uppvisa legitimation, medan vuxna/myndiga behöver visa giltig legitimation med foto.

Ditt bibliotekskort gäller på Ekerö bibliotek och på Stenhamra bibliotek.

När du skrivit in dig har du accepterat att följa våra låneregler. Som låntagare är du skyldig att kontinuerligt informera dig om aktuella låneregler och följa dessa. Du ska känna till att dina personupppgifter, när det behövs, används för fakturering och adressökning.

Ansvar för lån

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för böcker och annat material som lånas på kortet. Det som lånas ska lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick. Du ansvarar för dina lån till dess att de avregistrerats. Återlämning i bokinkast eller liknande sker på egen risk. Målsman ansvarar för sitt/sina barns lån.

Anmäl alltid till biblioteket om du ändrar adress eller om du förlorat ditt bibliotekskort. Om någon annan lånar på ditt kort kan du bli ersättningsskyldig.

Video/DVD samt TV-spel kan endast lånas av vuxen.

PIN-kod

En PIN-kod kan kopplas till bibliotekskortet. Med hjälp av den kan du skapa ett användarkonto på bibliotekets hemsida. Då får du tillgång till tjänster via Internet och kan reservera, göra omlån, söka i databaser, låna e-böcker etc.

Lånetid och antal lån

Lånetiden är normalt fyra veckor. Vissa medier och mycket efterfrågade böcker har en kortare lånetid. Sista återlämningsdatum står på lånekvittot. Du får, som mest, ha 50 medier hemma samtidigt.

Omlån

Du kan låna om böcker och andra medier upp till två gånger om de inte är reserverade av annan låntagare. Omlån kan göras på biblioteket, per telefon eller via bibliotekets hemsida.

Reservationer

Du kan reservera upp till 5 böcker och annan media som är utlånade.

 

Avgifter


Förseningsavgifter:

En förseningsavgift tas ut från första förseningsdagen om återlämning inte sker i tid. (För försenade barn- och ungdomsböcker betalas ingen förseningsavgift.) Avgiften ska om möjligt betalas när du lämnar tillbaka boken, i annat fall påförs den bibliotekskortet. Om den sammanlagda avgiften är 100 kr eller mer spärras ditt bibliotekskort till dess hela avgiften är betald.

Om medierna inte återlämnas efter en påminnelse får du en räkning och bibliotekskortet spärras. Spärren tas bort när lånen lämnats tillbaka eller räkningen betalts. Räkning till barn och ungdomar under 18 år skickas till målsman.

Du är skyldig att betala för medier som skadats under lånetiden. Du kan också ersätta med ett likvärdigt exemplar (gäller inte DVD-filmer). I sådant fall ska du alltid kontakta personalen i förväg.

Om du inte följer lånereglerna har biblioteket rätt att med omedelbar verkan återkalla lånerätten. Ouppklarade medielån eller skulder till biblioteket kan komma att överlämnas till inkasso.

 

Barn- & ungdomsmedia: 0 kronor
Vuxenmedia per lån och påbörjad vecka: 5 kronor
Korttidslån per dag: 5 kronor
Fjärrlån per lån och påbörjad vecka: 20 kronor
 


Ersättning för förlorade eller förstörda medier

Böcker och andra medier ersätts med inköpspriset. När detta inte kan fastställas tillämpas snittpriser enligt följande:

 

Vuxenböcker: 300 kronor
Barnböcker: 0 kronor
Bok på CD & MP3: 200 kronor
Pocketböcker: 100 kronor
Tidskrifter: 100 kronor
Bok & band/CD/Daisy: 200 kronor
DVD (film)/TV-spel: 600 kronor


Övrigt

Reservationer/beställningar av olika medier per styck: 0 kronor
SVAR per volym: 25 kronor
A4-kopior svartvit per sida: 2 kronor
A4-kopior färg per sida: 4 kronor
A3-kopior svartvit per sida: 3 kronor
A3-kopior färg per sida: 6 kronor
Utskrifter samma priser som kopior

Tidnings- och tidskriftsartiklar och kopior ur böcker från andra bibliotek till de priser som tillämpas av respektive bibliotek.

Fjärrlån

Omkostnader för fjärrlån inom Sverige: 20 kronor
Observera att avgiften för fjärrlån ska betalas, oavsett om materialet avbeställs eller inte blir levererat från annat bibliotek.

Utlandslån varierar i pris