Läppstift på dagordningen i Färingsö skolstyrelse 1959

Vad pratas det om för ordningsregler på skolorna idag? 1959 diskuterades det läppstift i Färingsö.

"Protokoll, fört vid sammanträde å Jordbrukets Föreningsskola Sånga-Säby med Färingsö skolstyrelse och lärarkåren i Färingsö kommun måndagen den 12 oktober 1959 kl 19.00.

§189


Skall läppstift, puder, nagellack och ögonbrynsfärg tillåtas i folkskolan? Var ämnet för nästa debatt. Flera lärare talade emot användningen, under det att någon tyckte att det nog kunde tillåtas och att man gjorde onödigt väsen av saken. Musikledaren upplyste om att man i Stockholm anlitade en slags ”sminkkonsulent”, som reste omkring i de högre klasserna och undervisade i preparatens rätta användning. Det framhölls, att många av barnen troligen gör sina krigsmålningar i smyg utan föräldrarnas vetskap, varför föräldrarna i första hand borde underrättas. Skolstyrelsen beslöt rekommendera lärarna att i sina lektioner framhålla olämpligheten av att barn använder dylika medel, särskilt i de lägre klasserna, och ställde sig inte främmande för möjligheten att på lämpligt sätt informera föräldrarna, Möjligheterna att anlita en särskild skönhetsexpert för instruktion i klass 8 borde undersökas."

bild på arkivdokument

När man läser ärendet om smink i folkskolan från slutet av femtiotalet så kan man inte låta bli att tänka på ett citat som tillskrivs Sokrates (400 fkr):

Våra dagars ungdom älskar lyx. Den uppträder ohövligt, föraktar auktoriteter, har ingen respekt för äldre människor och pratar när den borde arbeta. De unga reser sig inte längre upp när äldre personer kommer in i ett rum. De säger emot sina föräldrar, skryter på bjudningar, glufsar i sig efterrätten vid matbordet, lägger benen i kors och tyranniserar sina lärare.

Vi vet inte hur det gick med sminket och om det verkligen kom någon ”konsult” och lärde de unga hur man bäst lägger en make-up. Är det någon som gick i folkskolan då och som kan komma ihåg om det blev något förbud mot läppstift?  Eller om en skönhetsexpert kom och visade hur man använder puder?

Det man däremot vet är att det ”alltid” finns liknande diskussioner i skolan. På min tid var det frågan om det var lämpligt med platåträskor och för några år sedan var jag på ett föräldramöte där vi nästan uteslutande pratade om användning av huvudbonader inomhus.

Vilka ordningsregler tar man upp idag i skolan?

 

/Anneli Brattgård
Kommunarkivarie

Audience:

Tags:

Written by: Anneli Brattgård Monday, February 22, 2016