Kvinnor som kan styra med ord

Alba har ordbrodöser i släkten. Det är kvinnor som kan kontrollera andra människors viljor och handlingar enbart genom att få personen att läsa deras skrivna ord.

Albas mamma gick bort när hon var liten och hennes far dog ännu tidigare. När hon nu ska fylla 18 år ska inträdesprovet ske och det är då som hon ska finna sin kraft. Men Alba misslyckas.
Ingen har någonsin tidigare misslyckats med ett inträdesprov. Alba förstår inte, inte heller resten av släkten. Det finns restriktioner som kan hålla tillbaka en ordbrodös kraft, men alternativet känns alltför svindlande för att Alba ska kunna tro att det är sant. I förvirringen skickas Alba till en avlägsen släkting och tillsammans börjar de att söka efter svar. Snart upptäcker de att de inte är de enda som gräver i orsaken till Albas brist på kraft. Någon, någon med en mycket stark kraft, försöker att gör allt för att Alba ska bli en ordbrodös. Varför? Vad är det som döljs bakom ordbrodösernas fasad?

Ordbrodösen är en spännande ungdomsroman med en originell handling, många vändningar och som omsluts av en gammaldags, mystisk stämning i en modern miljö.