Kontakt

Alla kommunala skolbiblioteket är bemannade med bibliotekarier och biblioteksassistenter från Ekerö bibliotek. Bibliotekarierna arbetar olika mycket beroende på elevantal. Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga skolbibliotekarier och vilka skolor de arbetar på.

Ann-Charlotte Måned

E-post: ann-charlotte.maned(at)ekero.se

Skolor: Tappströmskolan och Sundby skola

Annika Einarsson

E-post: annika.einarsson(at)ekero.se

Skolor: Sandudden skola

Ann-Marie Häggman

E-post: ann-marie.haggman(at)ekero.se

Skolor: Skå skola och Uppgårdskolan

Katarina Skönblad

E-post: katarina.skonblad(at)ekero.se

Skolor: Stenhamra skola och Munsö skola

Memme Chatfield

E-post: memme.chatfield(at)ekero.se

Skolor: Träkvista skola och samordnare för skolbiblioteken

Sigrid vad der Torre

E-post: sigrid.vaddertorre(at)ekero.se

Skolor: Färentuna skola och Ekebyhovskolan

Åsa Juhlin

E-post: asa.juhlin(at)ekero.se

Skolor: Närlundaskolan