Kontakt

Alla kommunala skolbiblioteket är bemannade med bibliotekarier och biblioteksassistenter från Ekerö bibliotek. Bibliotekarierna arbetar olika mycket beroende på elevantal.

Din skolbibliotekarie kan hjälpa dig med frågor angående skolbibliotekscentralen.