Källkritisk granskning av Coronainformation

Oron för Coronaviruset har skapat en mängd rykten, missförstånd och felaktig information. Här länkar vi till hemsidor som samlar trovärdiga källor och faktagranskade uppgifter.

Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Karolinska Institutet:
https://kib.ki.se/whatsup/blog/vikten-av-kallkritik-under-covid-19-utbrottet

Källkritikbyrån:
https://kallkritikbyran.se/category/granskning/

MIK-labbet:
https://medium.com/mik-labbet/s%C3%A4kerhet-integritet-och-k%C3%A4llkritik-i-coronatider-7348c3c8e3fa