Inköpsförslag och fjärrlån

Böcker som inte finns i vårt bibliotek kan fjärrlånas, d v s lånas in från andra bibliotek. Det gäller främst facklitteratur och artiklar, men även äldre skönlitteratur. Om du vill läsa något nytt vi inte har, gör gärna ett inköpsförslag.

Observera att det ibland kan ta lång tid innan fjärrlånet anländer, lämna därför alltid besked om när du senast vill ha boken. Sista datum betyder att beställningen tas bort då.

Du måste ha lånekort hos oss och fylla i en fjärrlåneansökan för att kunna beställa fjärrlån.

Vi får inte låna kurslitteratur eller referenslitteratur från högskole- och universitetsbibliotek, så om du är student - glöm inte att kolla med ditt universitetsbibliotek först. 


Avgiften för fjärrlån är 20 kr.

Förseningsavgiften för fjärrlån är 20 kr per vecka.

Tidnings- och tidskriftsartiklar och kopior ur böcker från andra bibliotek kan beställas till de priser som tillämpas av respektive bibliotek. Undersök kostnaden innan du beställer. Ibland kan det vara billigare att låna en hel bok än att kopiera en artikel.

Skapa ett Låntagarkonto i LIBRIS - Ekerö bibliotek

Bild på fjärrlånesticka