Informationsdatabaser

På den här sidan tipsar biblioteket om länkar till olika databaser och öppna arkiv

Bibblan svarar

Skicka en fråga till bibliotekarier eller sök i arkivet.

Länk till Bibblan svarar

 

Bibblan guidar

Sök information bland noggrant utvalda källor i många ämnen.

Länk till Bibblan guidar

 

Stockholmskällan

Upptäck Stockholms historia i ord, ljud och bild.

Länk till Stockholmskällan

 

Folke Bernadottesamlingarna

Från våra bibliotek har du möjlighet att söka i Folke Bernadottesamlingarna, som är en databas med digitaliserad dokumentation av Sveriges internationella fredsinsatser. Här finns samtliga svenska insatser sedan 1956 samlade.

Exempel på handlingar som finns här är rapporter, krigsdagböcker, lägesorienteringar, order, fotografier, bataljonstidskrifter och skrivelser. Folke Bernadottesamlingarna rymmer i dagsläget ca 2,5 miljoner handlingar.

Länk till Folke Bernadottesamlingarna

Bild på en figur och ett frågetecken Peggy_Marco, Pixabay