Hur man reserverar material

Börja med att logga in på bibliotekets hemsida med lånekortsnummer och PIN-kod:

Bild på inloggningsknappen

Sök upp och klicka på mediet ni vill reservera:

Bild på titellistan efter mediesökning

Välj vilken typ av media ni vill reservera:

Bild på hur man väljer medietyp

Reservera:

Bild på reservationsknappen