Information till Ekerö biblioteks användare

Biblioteket behandlar personuppgifter om dig i syfte att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, samt för att kunna kontakta dig t.ex. vid övertidsvarningar, om du inte lämnat dem i tid eller meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning. Personuppgifterna gallras om du har varit inaktiv i två år.

De uppgifter vi sparar är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. För minderåriga lagras även i vissa fall information om namn och födelsedatum på vårdnadshavare i syfte att till vårdnadshavare skicka räkning på av barn ej återlämnat material. Uppgifterna används inte till andra ändamål än som ovan angetts.

Från och med den 25:e maj träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft, där GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter och förstärker PUL (Personuppgiftslagen). I de nya reglerna har det förtydligats att Ekerö bibliotek är ansvarig för att dina personuppgifter lagras och hanteras på ett säkert sätt. Vidare har dina rättigheter som användare stärkts genom:

Registerutdrag

Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som biblioteket lagrar och behandlar. Du kan även begära att få dem utskrivna.

Rätt till rättning

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller kompletterade om de är ofullständiga.

Rätt att bli raderad

Så länge du inte har skulder eller pågående lån hos Ekerö bibliotek, kan du när som helst begära att Ekerö bibliotek raderar dina personuppgifter.

Spärra utskick

Du kan begära att inte få utskick, men Ekerö bibliotek använder aldrig personuppgifter för att skicka ut reklam eller annat marknadsföringsmaterial, fysiskt eller elektroniskt.


För samtliga ovan nämnda åtgärder krävs att du legitimerar dig på biblioteket, så att ingen obehörig ges möjlighet att ändra eller ta del av dina uppgifter.


Ekerö bibliotek önskar en riktigt skön sommar

Kontakt:
Biblioteket i Ekerö centrum: bibliotek@ekero.se, 08-124 573 01
Barnens eget bibliotek i Stenhamra: barnensegetbibliotek@ekero.se, 08-124 573 11

Friday, May 25, 2018