Fyren mellan haven

Långt ut från Australiens sydvästra kust ligger den lilla ön Janus Rock. Dit kommer Tom Sherbourne 1920 efter fyra långa år som soldat i det stora kriget.

Arbetet som fyrväktare blir en tillflykt för honom, i ensamheten med alla rutiner som ska skötas är det lättare att hålla tankarna i schack, långt borta från skyttegravar och kamrater som stupat.
 
I den lilla staden Point Partageuse träffar Tom under sin första ledighet från fyren på den unga Isabel Graysmark. De gifter sig och Isabel följer med ut till Janus Rock. Där bor bara de två, isolerade från omvärlden på en skärva till klippa mellan Indiska oceanen och Södra ishavet. Var tredje månad kommer en båt ut med förnödenheter och post till dem.
 
Snart väntar Isabel deras första barn, men något går fel. Hon förlorar barnet. Några år senare landar en jolle på ön. I jollen ligger en okänd död man och ett spädbarn.
 
Vad är rätt och vad är fel? Ibland går det inte att dra en exakt gräns. Tom gör en tolkning och Isabel en annan av vad som är moraliskt riktigt. De gör ett val – och får betala för det.