Forskningsarkiv över Sveriges fredsinsatser - Folke Bernadottesamlingarna

Från våra bibliotek har du möjlighet att söka i Folke Bernadottesamlingarna, som är en databas med digitaliserad dokumentation av Sveriges internationella fredsinsatser. Här finns samtliga svenska insatser sedan 1956 samlade.

Exempel på handlingar som finns här är rapporter, krigsdagböcker, lägesorienteringar, order, fotografier, bataljonstidskrifter och skrivelser. Folke Bernadottesamlingarna rymmer i dagsläget ca 2,5 miljoner handlingar.

 

 

 

Gå till samlingarna

folke bernadottesamlingarnas logga

Tjänsten är bara tillgänglig på biblioteket