Bibliotekets läsutmaning 2023

För dig som vill utveckla ditt läsande och vidga dina vyer inom litteraturen!

Försök pricka av alla 50 punkter på listan under året. Det är 50 nya punkter så du som var med i förra årets utamning, kan vara med igen!
Om du lyckas är du välkommen till något av biblioteken med ditt häfte för att få en liten belöning!

Du kan läsa vuxenböcker, ungdomsböcker eller barnböcker. Du kan även läsa e-böcker eller lyssna på ljudböcker.
Det är också okej om en bok prickar av flera punkter på listan. 

Hämta ditt häfte på något av biblioteken eller ladda ner och skriv ut ditt häfte här:  

ett par hörlurar på några böcker