Datorer, kopiering, skanning & wifi

Vill du bara kolla mailen eller sitta lite längre? Har du egen dator med dig och vill ut på nätet?

I Ekerö Centrum har vi en dator för snabba ärenden som du kan använda i 10 minuter. Du använda denna dator två gånger per dag.
Här finns också fyra datorer för längre ärenden, där en står på ett höj - och sänkbart bord. Dessa datorer kan användas under två timmar åt gången.

På barnens eget bibliotek i Stenhamra finns två datorer som kan användas i mån av plats.

Kopiering och skanning

På båda biblioteken finns en kopiator som kan användas för utskrifter, kopiering och scanning. Observera att det bara går att skriva ut via bibliotekens egna datorer. Utskrifter och kopior går att få som svartvita eller i färg.

Kostnad för kopior och utskrifter:

Svart/vit  A4=2kr   A3=3kr

Färg          A4=4kr   A3=6kr

Dubbelsidigt:

Svart/vit  A4=4kr   A3=6kr

Färg          A4=8kr   A3=12kr


Har du med dig en egen dator?

Bägge biblioteken har trådlöst nätverk som du loggar in på med ett lösenord som du får av bibliotekspersonalen. Ett tips är att se till att din dator är skyddad med virusskydd och brandvägg.