Biblioteksplan 2019 - 2023

En nya biblioteksplan antogs av Kommunfullmäktige i maj. Planen ska ge stöd åt biblioteks- verksamhetens aktiviteter och utveckling under kommande år.