Biblioteksplan 2024 - 2028

Planen ska ge stöd åt biblioteksverksamhetens aktiviteter och utveckling under kommande år.