Bångstyriga barn

Klara Dolk har observerat en förskola där pedagogerna arbetar aktivt med genuspedagogik. Hon vill undersöka hur de pedagogiska intentionerna ser ut i praktiken. Vad händer när barnen gör motstånd mot de välmenande pedagogerna?

I förskolan med genuspedagogik finns ett mål att aktivt arbeta med värderingar och demokratifrågor, likabehandling och barns rättigheter. Barnen bjuds in till möten och beslutsfattande processer. Men överallt möts pedagogerna av motstånd och trots. Barn som inte vill göra som pedagogerna vill.

Klara Dolk sätter fingret på hur vi vuxna försöker påverka barnen åt vad vi betraktar som "rätt" håll. Det finns en förutbestämd väg barnen ska gå för att bekräfta att de vuxna gjort rätt och lyckats med sina intentioner. Vi vill inte gärna låta barnen vara med och påverka på riktigt, eftersom det förutsätts att de skulle välja "fel".

Maktrelationen mellan barn och vuxna blir ofta väldigt tydlig och barnens delaktighet lyser med sin frånvaro.

Dolk menar att barnens bångstyrighet är deras enda sätt att försöka utöva demokrati.