Minneslista

Du har 0 verk i listan.

Visa minneslistan

Start för innehåll

Lärarrummet

Välkommen till Skolbiblioteken på Ekerös digitala lärarrum! Här har vi samlat lärresurser, bra länkar och information om hur skolbiblioteken arbetar. Under fliken SBC hittar du information om skolbibliotekcentralens gruppläsningsböcker.

Resurser

Under resurser för lärare har vi samlat länkar till databaser, uppslagsverk och andra digitala resurser användbara för dig som undervisar.  Här hittar ni även en samlad lista över Skolbibliotekcentralens bestånd.

 

Informationskompetens i grundskolan

Skolbibliotekarierna i Ekerö jobbar mycket med informationssökning och källkritik. Läs mer om vår gemensam plan för utveckling av elevers färdigheter inom informationssökning, källkritik och upphovsrätt.

SBC

Här hittar ni information om skolbibliotekscentralen och hur lån och återlämning sker. Visste ni att vi numera även kör ut böckerna till er?

 

 

Kontakt

Skolbiblioteken i Ekerö kommun har olika öppettider och samma bibliotekarie kan jobba på flera skolor. Här hittar du respektive biblioteks öppettider och kontaktuppgifter.