Minneslista

Du har 0 verk i listan.

Visa minneslistan

Start för innehåll

Kolla källan!

På de här sidorna hittar du tips på hur du söker information och är källkritisk. Lär dig källkritikens 3 V: Vem, Vad, Varför eller memorera ramsan Vem säger Vad i Vilket syfte? Kom ihåg att vem som helst kan lägga ut information på internet. Var alltid källkritisk!

Kolla källan! 
 

Vem?

Vem ligger bakom informationen du hittar i källan?  Myndighet, organisation, företag, privatperson?
Är det någon som kan ämnet?
Är det någon att lita på?

 
 

Vad?

Läs texten!
Verkar texten seriös?
Hänvisas det till källor?
Finns det kontaktinformation och datum?
Ger källan ett allmänt seriöst intryck?

 

 

Varför?

Varför är källan gjord?
För att informera?
För att presentera fakta?
För att propagera för en åsikt?
För att sälja något?
För att underhålla?

 

 

 

 

Dubbelkolla!

Jämför med andra källor! Vilken var den bästa källan? Kolla alltid flera källor!
Följ upp källspår och försök komma så nära primärkällan som möjligt.
Tänk på olika tolkningar.

 

 

PS Ta hjälp av våra söktips när du ska söka på nätet!