Minneslista

Du har 0 verk i listan.

Visa minneslistan

Start för innehåll

Låneregler

Borrowing rules in english

Bibliotekskort

För att låna behövs ett bibliotekskort. Det får du genom att visa giltig legitimation med foto. Barn och ungdomar under 18 år måste ha målsmans underskrift/godkännande. Den som är över 16 år kan dock skaffa bibliotekskort mot uppvisande av giltig legitimation.

Ditt bibliotekskort gäller på biblioteket i Ekerö centrum och på Barnens eget bibliotek i Stenhamra.

Det första kortet är gratis. Förlorat eller skadat bibliotekskort ersätts med ett nytt mot en avgift.

När du skrivit in dig har du accepterat att följa våra låneregler. Som låntagare är du skyldig att kontinuerligt informera dig om aktuella låneregler och följa dessa. Du ska känna till att dina personupppgifter, när det behövs, används för fakturering och adressökning.

Ansvar för lån

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för böcker och annat material som lånas på kortet. Det som lånas ska lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick. Du ansvarar för dina lån till dess att de avregistrerats. Återlämning i bokinkast eller liknande sker på egen risk. Målsman ansvarar för sitt/sina barns lån.

Anmäl alltid till biblioteket om du ändrar adress eller om du förlorat ditt bibliotekskort. Om någon annan lånar på ditt kort kan du bli ersättningsskyldig.

Video/DVD samt TV-spel kan endast lånas av vuxen.

PIN-kod

En PIN-kod kan kopplas till bibliotekskortet. Med hjälp av den kan du skapa ett användarkonto på bibliotekets hemsida. Då får du tillgång till tjänster via Internet och kan reservera, göra omlån, söka i databaser, låna e-böcker etc.

Lånetid och antal lån

Lånetiden är normalt fyra veckor. Vissa medier och mycket efterfrågade böcker har en kortare lånetid. Sista återlämningsdatum står på lånekvittot. Du får, som mest, ha 50 medier hemma samtidigt.

Omlån

Du kan låna om böcker och andra medier upp till två gånger om de inte är reserverade av annan låntagare. Omlån kan göras på biblioteket, per telefon eller via bibliotekets hemsida.

Reservationer

Du kan reservera böcker och andra media som är utlånade, mot en avgift.

 

 

Avgifter


Förseningsavgifter:

En förseningsavgift tas ut från första förseningsdagen om återlämning inte sker i tid. (För försenade barn- och ungdomsböcker betalas ingen förseningsavgift.) Avgiften ska om möjligt betalas när du lämnar tillbaka boken, i annat fall påförs den bibliotekskortet. Om den sammanlagda avgiften är 100 kr eller mer spärras ditt bibliotekskort till dess hela avgiften är betald.

Om medierna inte återlämnas efter en påminnelse får du en räkning och bibliotekskortet spärras. Spärren tas bort när lånen lämnats tillbaka eller räkningen betalts. Räkning till barn och ungdomar under 18 år skickas till målsman.

Du är skyldig att betala för medier som skadats under lånetiden. Du kan också ersätta med ett likvärdigt exemplar (gäller inte DVD-filmer). I sådant fall ska du alltid kontakta personalen i förväg.

Om du inte följer lånereglerna har biblioteket rätt att med omedelbar verkan återkalla lånerätten. Ouppklarade medielån eller skulder till biblioteket kan komma att överlämnas till inkasso.

 


 

Barn- och ungdomsmedia: 0 kronor                                                                                     
Vuxenmedia per lån och påbörjad vecka: 5 kronor
Korttidslån per dag:    5 kronor
Filmer per dag:   25 kronor
Tevespel per dag: 25 kronor
Ersättning för förlorade eller förstörda medier

Böcker och andra medier ersätts med inköpspriset. När detta inte kan fastställas tillämpas snittpriser enligt följande:

 

Vuxenböcker:     275 kronor                                                                                 
Barnböcker: 200 kronor
CD-skivor (musik): 170 kronor
Video/DVD-filmer: 600 kronor
Bok på CD/utländsk: 275 kronor/400 kronor
Språkkurser: 900 kronor


Övrigt

Reservationer/ beställningar av olika media per styck 10 kr                                                                                                    
Nytt bibliotekskort   30 kr
SVAR per volym   25 kr
A4-kopior per st     2 kr
A3-kopior per st     3 kr
Datorutskrift per st      2 kr

Tidnings- och tidskriftsartiklar och kopior ur böcker från andra bibliotek till de priser som tillämpas av respektive bibliotek.

 

Fjärrlån

Fjärrlån inom Sverige    10 kr                                                                
Utlandslån utanför Norden, böcker  150 kr/volym
Utlandslån utanför Norden, artiklar    75 kr/volym

 
 

Visa mer information om Biblioteket i Ekerö centrum
Adress
Mälarö torg 7b
178 30 Ekerö
Telefon
08-124 573 00
E-post
bibliotek@ekero.se

Visa mer information om Vikingabiblioteket på Adelsö
Adress
Uppgården, Adelsö Ringväg
Adelsö